Tedavi

Ailesel Akdeniz Ateşi için kesin bir tedavi olmamakla birlikte etkili medikal tedavi mevcuttur. Hastalığın bilinen en etkili tedavi yöntemi kolsişin kullanımıdır. Kolsişin ile ataklar ve mevcut olan belirtiler önlenebilir.

Kolsişin, vücuttaki inflamasyonu azaltarak etki gösteren bir ilaç olup genellikle hap şeklinde kullanılır. Bazı kişilerde günde tek doz kullanımı yeterli olabilir. Bazen, ishal gibi yan etkileri azaltmak için sık sık daha küçük dozlar kullanılması gerekli olabilir. Kişiler başlayacak olan bir atağı işaret eden belirtileri hissederek kolsişin tedavisine başlayabilirler ve bu şekilde atakların önüne geçebilirler.

Semptomların sıklık ve şiddetinin azaltılması

Doktor tarafından önerilen aralıklarla kolşisin kullanımı atakların sıklığını ve belirtilerin şiddetini azaltacaktır. Ayrıca, başta amiloidozis olmak üzere hastalığa bağlı komplikasyonların gelişme riskini azaltır. Hastalarda kolşisine bağlı olarak ayaklarda uyuşma ve yaşlılar ile karaciğer hastalığı olan ve böbreklerin yeterince iyi çalışmadığı kişilerde, kas zayıflığı veya ağrı gibi yan etkilere neden olabilir. Bununla birlikte, uzun süreli kullanımda bile kolşisin tedavisi güvenli olarak kabul edilir. Şikayetler kolşisin ile kontrol  altına alınamıyor ise alfa-interferon veya talidomid önerilebilir.Bunlar da yeterli olmazsa etanercept (Enbrel), infliksimab (Remicade) veya anakinra (Kineret) tavsiye edilebilir. Yapılan bir araştırmada "seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI)" ilaçların kolşisine bağlı oluşan yan etkileri tolere edemeyen kişilerde yararlı olabileceği gözlenmiştir.