Sertifikalar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Merkezimiz, 2009 yılı içerisinde kalite kontrolü için gerekli olan prosedürleri tamamlamış ve Mayıs 2010 tarihinde UDEM sertifikasyon ve belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi belgesini almaya hak kazanmıştır.

Sertifikalar
  • UDEM
- ISO 9001:2008

EKSTERNAL KALİTE KONTROLÜ
Genetik test sonuçlarının doğru ve güvenilir olup olmadığının ölçülmesi konusunda ise (eksternal-dış kalite kontrolü) ülkemizde yetkili bir mercii olmaması nedeniyle yurtdışı merkezli birimler ile işbirliği yapılmıştır. 2008 yılı içerisinde Sitogenetik testler (kromozom analizi ve FISH analizleri) ve Moleküler Genetik testler (DNA testleri) için dünyada genetik testler ile ilgili en saygın dış kalite kontrol kuruluşları olan UKNEQAS ve EMQN adlı birimlere üye olan merkezimiz yine aynı yıl içerisinde başlayan kalite kontrol çalışmalarına katılmıştır.

Kurumumuz, bu çalışmalar neticesinde 2009 yılı içerisinde kromozom analizleri için UKNEQAS tarafından, DNA dizi analizi (DNA-SEQ full) ve mutasyon taraması (MSCAN) için EMQN tarafından sertifikalandırılmıştır.

Merkezimiz; en sık gözlenen genetik hastalıklardan birisi olması nedeniyle Kistik Fibrozis hastalığı için Avrupa Kistik Fibrozis Ağı'na (European CF network) katılmıştır. EuroGentest ve EMQN ile kollobere olarak faaliyet gösteren bu kurumun 2010 yılı için olan kalite çalışmaları başarıyla neticelenmiş olup kurumumuz sertifikalandırılmıştır.
Merkezimiz son olarak, KRAS mutasyon analizi için KRAS European Quality Assurance Program adlı oluşuma dahil olmuş ve KRAS analizleri için kalite kontrol çalışmalarını başlatmıştır.

Sertifikalar
  • EMQN
- DNA dizi analizi (DNA-SEQ full)
- Y mikrodelesyon analizi (AZF)
- Mutasyon taraması (MSCAN)
- BRCA analizi (BRCA full) (devam etmekte)
- EGFR analizi - pilot çalışma (devam etmekte)
  • UKNEQAS
- Kromozom analizi
  • CF Network
- Kistik Fibrozis
  • KRAS European Quality Assurance Program
- KRAS (devam etmekte)