Belirtiler

Ailesel Akdeniz Ateşi'nin ilk belirtileri genellikle çocukluk çağında başlar. Hastalık genellikle 2-3 gün süren ataklarla seyreder. Hastaların %90'nında 20 yaşından önce FMF tanısı konur. Ataklara neden olan bulgular FMF hastalığına spesifik şikayetler olmadığı için ilk başta hastalık tanısı koymak zordur. FMF için tipik olan klinik bulgular ve belirtiler:

  • Ani başlayan ateş (37,8-40 derece)
  • Karın ağrısı
  • Tekrarlayıcı göğüs ağrısı
  • Eklemlerde ağrı ve şişlik
  • Diareyi izleyen kabızlık (çocuklarda genellikle sadece diare gözlenir)
  • Bacaklarda ürtikere benzeyen kırmızı renkli kabartı ve döküntü
  • Kas ağrısı
  • Hassas ve ağrılı skrotum

Hastalarda gözlenen ataklar düzensiz aralıklarla tekrarlama gösterir. Bununla birlikte bazı kişilerde egzersiz ve stres atakların başlanmasına neden olabilmektedir. Ataklar arasında hastaların şikayetlerinin bulunmadığı zaman dilimleri 1 haftadan 1 aya kadar değişebilmektedir.