FMF DNA Testi (tüm gen)

Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) şüphesi bulunan hastaların bir kısmında yapılan farkli genişlikteki FMF DNA testlerine rağmen tanı konamamaktadır. Bu nedenle bazı olgularda FMF icin istenen DNA testinin mümkün olduğunca gerekli olmaktadır.

Bu tür durumlarda, FMF hastalığına neden MEFV gen mutasyonlarının tamamına yakınının saptanabildiği "FMF Tüm Gen DNA Testi" önerilmektedir. Bu analiz sırasında hastaya ait DNA örneklerinde MEFV geni içerisinde yer alan 10 farklı ekzonun tümü tek tek incelenerek hastalığa neden olan mutasyonlar tanımlanmaktadır.

 

FMF DNA Testi  (tüm gen)

Hastalık/OMIM

Gen/OMIM

Test Yöntemi

İncelenen Mutasyonlar

Tanı Değeri

Ailesel Akdeniz Ateşi

#249100

MEFV

#608107

DNA dizi analizi

Tüm gen

Ekzon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10

%99