Dr. Y.Hakan Özön

DR. Y.HAKAN ÖZÖN

yhozon1991 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1993  yılında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Bilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Aynı yıl Tıbbi Genetik alanında Bilim Uzmanlığı (master), 1996 yılında da doktora çalışmalarına başlamıştır. 2001-2002 yıllarında Genetik Bilim Doktoru olarak özel bir Genetik Hastalıklar Tanı Merkezinde çalışmıştır. 2002 yılında Genetik Bilim Doktoru olarak Vatan Hastaneler Grubu bünyesindeki Kadıköy Vatan Hastanesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi'nde görev almıştır. Genetik Hastalıklar Tanı Merkezinin 2003 yılında Alman Hastanesi bünyesine katılması üzerine çalışmalarına burada devam etmiştir. 2006 yılı ağustos ayına kadar Alman Hastanesi'ndeki görevini sürdürmüş ve 2006 yılı ağustos ayından itibaren GENETİKS Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi'nde Moleküler Genetik ve Moleküler Sitogenetik Sorumlusu olarak çalışmalarına başlamıştır.


Çalışmalarında, moleküler genetik, moleküler sitogenetik ve preimplantasyon embriyo genetik tanı alanlarında özelleşmiş olup uzun yıllardır bu alanlarda çalışmalarını devam ettirmektedir.


İlgi Alanları

 • Prenatal tanı
 • Sitogenetik
 • Moleküler Sitogenetik (FISH)
 • CGH
 • Pre-implantasyon embryo genetik tanı (PGT)
 • PCR ve DNA dizi analizi
 • Single cell PCR 

İş Tecrübesi

 • 2006 - Genetiks Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi (İstanbul) - Bilim Doktoru (Ph.D.)
 • FISH / Prenatal Prenatal Tanı/PGD/Moleküler Genetik alanında çalışmaktadır. 
 • 2002-2006 - Alman Hastanesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi (İstanbul) - Bilim Doktoru (Ph.D.)
 • FISH / Prenatal Prenatal Tanı/ PGD/ Moleküler Genetik alanında çalışmıştır. 
 • 2001-2002 - GENMER Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi (İstanbul) - Bilim Doktoru (Ph.D.)
 • FISH / Prenatal Prenatal Tanı/ PGD/ Moleküler Genetik alanında çalışmıştır. 
 • Mart 2002-May 2002 - Consultorio Di Genetica Genetic Center (Roma-Italy) - Bilim Doktoru (Ph.D.)
 • FISH / Prenatal Prenatal Tanı/ PGD/ Moleküler Genetik alanında çalışmıştır. 
 • 2000-2001 – OGÜ (GENTAM) Tıp Fakültesi Genetik Bilim Dalı Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi (Eskişehir) - Araştırma Görevlisi, Bilim Doktoru (Ph.D.)
 • FISH / Prenatal Tanı/ PGD/ Moleküler Genetik alanında çalışmıştır. 
 • 1996–2000 - OGÜ (GENTAM) Tıp Fakültesi Genetik Bilim Dalı Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi (Eskişehir) - Araştırma Görevlisi, Bilim Uzmanı (MSc.)
 • Prenatal Tanı ve FISH laboratuvarlarında (Interfaz FISH,  kanser FISH ve PGT) çalışmıştır. 
 • 1994–1996 - OGÜ (GENTAM) Tıp Fakültesi Genetik Bilim Dalı Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi (Eskişehir) - Araştırma Görevlisi
 • Doku Kültürü (Sitogenetik lab. ve prenatal tanı lab.) laboratuvarında çalışmıştır.

Eğitim

 • Aralık 2001-Ocak 2002 - Genoma (Roma-Italy)
      - Moleküler Genetik Kursiyeri olarak iki aylık moleküler genetik eğitimi

      - DNA dizi analizi ve fragment analizi eğitim

      - Certificate of Molecular Genetics 

 • 1996–2000 - Osmangazi Üniversitesi (Eskisehir) Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik Bilim Dalından Bilim Doktoru (Ph.D.)olarak mezun olmuştur. 
 • Nisan-Haziran 1999 - Galton Laboratory (UCL) (London-UK)

      - PGD Kursiyeri olarak 4 ay süresince Pre-implantasyon Genetik Tanı üzerine

      - Moleküler sitogenetik ve moleküler genetik eğitimiEmbriyo biopsi eğitimi

      - Certificate of PGD

 • Ekim 1998 - Peterson Institute (Manchester-UK)

      - CGH Kursiyeri: Comparative Genomic Hybridization Eğitimi almıştır.

      - Kanser Dokularından CGH çalışma teknikleri eğitimi 

 • 1994–1996 - Osmangazi Üniversitesi (Eskisehir) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genetik Bilim Dalından Bilim Uzmanı (M.Sc.) olarak mezun olmuştur. 
 • 1993–1994 - Anadolu Üniversitesi (Eskisehir)

      - Intensive English Kursiyeri 

 • 1985–1991 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi(Ankara) Veteriner Hekim (Med.Vet.) olarak mezun olmuştur.

YAYINLAR  

Makaleler


 • DURMAZ, R., ARSLANTAŞ, A., ARTAN, S., ÖZÖN, Y.H.,  IŞIKSOY, S., BAŞARAN, N., TEL, E.: The deletion of 22q13 region in both intracranial and spinal meningiomas in a patient (case report). Clin. Neuro. Neurosurg. 100: 219-223, 1998.
 • DURAK, B., ÖZÖN, Y.H., ÖZDEMİR, M., ARTAN, S., BAŞARAN, N., BAŞARAN, S., ÖZKINAY, C.: FISH analysis with locus specific probes in sperm from two translocation carrier men. Clin. Genet. 56: 129-135, 1999.
 • Nurettin Basaran, Hakan Berkil, Naim Ay, Beyhan Durak, Caner Ataman , Muhsin Ozdemir, Hakan Ozon, Isin Kaya : A rare case: mosaic trisomy 22 (case report). Annales de Genetique 44(2001) 183-186. 
Abstrakt (Yurtdışı) 


 • GENÇ, J., ÖZÖN, Y.H., ÖZDEMİR, M., ARTAN, S., BAŞARAN, N.: Rapid detection of fetal sex and aneuploidy in uncultured amniocytes by FISH. 2nd Balkan Meeting on Human Genetics, İstanbul, 3-6 Eylül, 1996. Abstract book: A2.
 • CAFERLER, J., ÖZÖN, Y.H., ÖZDEMİR, M., TANDOĞDU, Ö., DURAK, B., ARTAN, S., BAŞARAN, N.: Isolation of fetal cells among endocervical canal cells. 1st European Cytogenetics Conference, 22-25 June, 1997, Athens.
 • ÖZDEMİR, M., YAVUZ, N., DURAK, B., ÖZÖN, Y.H., ÇİLİNGİR, O., BAŞARAN, N.: Evaluation of abnormal karyotypes with physical features. 1st European Cytogenetics Conference, 22-25 June, 1997, Athens. Cytogenet. Cell Genet. 77: 118, 1997.
 • BAŞARAN, N., CAFERLER, J., ÖZÖN, Y.H., ÖZDEMİR, M., DURAK, B., ARTAN, S., BAŞARAN, A.: Isolation of fetal cells among endocervical canal cells. 31st Annual Meeting of the European Society of Human Genetics, Geneva, Switzerland, Final Programme and Abstracts, P-242: 79, 29 May-1 June 1999.
 • ARTAN, S., ÖZÖN, Y.H., ÖZDEMİR, M., DURAK, B., BAŞARAN, N., BAŞARAN, S., ÖZKINAY, C.: Segregation analyses in the sperm cells of the translocation carriers. 31st Annual Meeting of the European Society of Human Genetics, Geneva, Switzerland, Abstract Book, P-242: 71, 29 May-1 June 1999.
 • DURMAZ, R., ARSLANTAŞ, A., ÖZÖN, Y.H., TEL, E.: Double Meningocele with Tethered Cord, 11th European Congress of  Neurosurgery Abstract Book, Copenhagen, Denmark, 19-24 Sept. 1999.
 • BAŞARAN, N., KOÇAK, A., BERKİL, H., DURAK, B., KAYA, I., ÖZÖN, Y.H.: A mosaic and phenotipically normal mother and her two children with translocation type down syndrome. European Human Genetics Conference 2000. 27-30 May 2000, Amsterdam, the Netherlands. European Journal of Human Genetics, 8(Suppl. 1), P-757, 2000.
 • A.Biricik, I.Guney, S.Kahraman, K.Yakin, M.Benkhalifa, Y.H.Ozon. Recurrent spontaneus abortions due to 15;15 Robertsonian translocation in the male. Fourth International Symposium on Preimplantation Genetics, Abstract Book pp46; P15, Limasol Cyprus, April 10-13,2002.
 • H.Berkil, A.Biricik, S.Kahraman, I.Guney, K.Yakin, E.Donmez, N.Oncu, Y.H.Ozon. : PGD for marker chromosome 15: case report. Fourth International Symposium on Preimplantation Genetics, Abstract Book pp46; P15, Limasol Cyprus, April 10-13,2002

Abstrakt (Yurtiçi)

 • KAYA, I., TEKİN, B., DURAK, B., ÖZÖN, Y.H., BERKİL, H., MÜSLÜMANOĞLU, M.H., ATAMAN, C., ÖZALP, S., HASSA, H., ARTAN, S., BAŞARAN, N.: Endometrioziste FISH Analizi ile Onkogen ve Tümörsupressör Gen Aktivasyonunun Tayini. IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 3-6 Mayıs 2000, İzmir. Poster Bildiri Özetleri, SG21, s.203, 2000.
 • ÖZÖN, Y.H., ARTAN, S., MÜSLÜMANOĞLU, M.H., ÖZDEMİR, M., ŞENER, T., BAŞARAN, N.: Prenatal Tanıda CGH Tekniğinin Güvenirliliğinin Araştırılması: İlk Bulgular, IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 3-6 Mayıs 2000, İzmir, Poster Bildiri Özetleri, SS01, s.121, 2000.
 • ÖZÖN, Y.H. : Gamet ve Genetik Bozukluklar, invated speakers, Maternal Fetal Tip ve Perinatoloji Kongresi, 6-8 Nisan 2000, İstanbul.