Dr. Jülide Caferler

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mecburi hizmetini Erzincan Ana Çocuk Sağlığı Merkezi'nde 1988 yılında tamamlamıştır. 1988-1991 yılları arasında Eskişehir Sümerbank Basma Fabrikası'nda işyeri hekimi olarak görev yaptıktan sonra, 1991 yılında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Bilim Dalı'nda doktora çalışmalarına başlamıştır. 1996 yılında genetik uzmanı olarak Vatan Hastaneler Grubu bünyesindeki Kadıköy Vatan Hastanesi’nde Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi’ni kurmuştur. Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi'nin 2003 yılında Alman Hastanesi bünyesine katılması üzerine çalışmalarına burada devam etmiştir. 2006 yılı Aralık ayına kadar Alman Hastanesi'ndeki görevine devam etmiştir. 2007 yılı başından itibaren  GENETİKS Genetik  Hastalıklar Tanı Merkezi’nde sorumlu hekim olarak çalışmalarına devam etmektedir.
 
Çalışmalarında, sitogenetik ve moleküler sitogenetik alanlarında özelleşmiş olup uzun yıllardır Hemato-onkoloji alanında çalışmalarını devam ettirmektedir.
 
İlgi Alanları
  • Prenatal tanı
  • Sitogenetik
  • Hemato-onkoloji
  • Moleküler Sitogenetik (FISH)
  • Preimplantasyon embryo genetik tanı (PGT)