Dr. Hakan Berkil

hberkilTıp eğitimini 1988-1994 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır. 1997 yılında Eskişehir Tıp fakültesi Tıbbi Genetik Bilim Dalı'nda Tıbbi Genetik uzmanlığı eğitimine başlamış ve 2000 yılında tamamlamıştır. Uzmanlık sonrası 2001 Mayıs ayına kadar aynı bölümde çalışmaya devam etmiştir. Moleküler genetik eğitimi için 6 ay süreyle ATL'de (Advanced Technologies Laboratory) (Paris-Fransa) çalışmıştır. Mayıs 2001-Mart 2004 tarihleri arasında Memorial Hastanesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi'nde Direktör olarak görev yapmıştır. Buradaki çalışmaları sırasında, embriyo aşamasında HLA (doku) tiplemesi ve tek gen hastalıklarının tanımlanması konularında ülkemizde yapılan ilk çalışmalarda aktif rol oynamıştır.  2004 yılı Mart ayında Florence Grup içerisinde bulunan Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi bünyesinde Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi kurulması görevini üstlenmiştir. 2008 yılı Mart ayına kadar bu merkezin direktörü olarak çalışmıştır.
 

İlgi Alanları

 • Klinik Genetik
 • Genetik Danışma
 • Prenatal tanı
 • Sitogenetik
 • Moleküler Sitogenetik (FISH)
 • Preimplantasyon embryo genetik tanı (PGT)
İş Tecrübesi
 • 2008 - GENETİKS Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi (İstanbul) - İdari Direktör
     - Klinik Genetik
     - Genetik Danışma
     - Sitogenetik
     - Moleküler Sitogenetik (FISH) alanlarında çalışmaktadır.
 • 2004-2008 - Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi (İstanbul) - Direktör
      - Klinik Genetik
      - Genetik Danışma
      - Sitogenetik
      - Moleküler Sitogenetik (FISH)
      - Moleküler Genetik
      - Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) alanlarında çalışmıştır.
 • 2001-2004 - Memorial Hastanesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi (İstanbul) - Direktör
      - Klinik Genetik
      - Genetik Danışma
      - Sitogenetik
      - Moleküler Sitogenetik (FISH)
      - Moleküler Genetik
      - Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) alanlarında çalışmıştır.
 • Nisan-Ekim 2001 - Advanced Technologies Laboratory (Paris-Fransa) - Tıbbi Genetik Uzmanı
      - Klinik Genetik
      - Genetik Danışma
      - Sitogenetik
      - Moleküler Sitogenetik (FISH)
      - Moleküler Genetik
      - Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) alanlarında çalışmıştır.
 •  2000-2001 – OGÜ (GENTAM) Tıp Fakültesi Genetik Bilim Dalı Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi (Eskişehir) Tıbbi Genetik Uzmanı
      - Klinik Genetik
      - Genetik Danışma
      - Sitogenetik alanlarında çalışmıştır.
 • 1997–2000 - OGÜ (GENTAM) Tıp Fakültesi Genetik Bilim Dalı Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi (Eskişehir) - Araştırma Görevlisi. 
     - Klinik Genetik
     - Genetik Danışma
     - Sitogenetik alanlarında çalışmıştır.
 • 1994–1997 - Kütahya Seyitömer Sağlık Ocağı - Pratisyen Doktor
Eğitim
 • Haziran 2003 - 5. Dünya Preimplantasyon Genetik Tanı Kongresi (Antalya-Türkiye)
     - Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) kursiyeri
     - PGT sertifikası
 • Nisan-Ekim 2001- Advanced Technologies Laboratory (ATL) (Paris-France)
      - 6 (altı) ay süresince moleküler genetik eğitimi
      - Moleküler genetik sertifikası
 • 1997-2000 - Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Bilim Dalı (Eskişehir)
      - Tıbbi Genetik Uzmanı
 • 1988-1994 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden (İzmir)
      - Pratisyen Hekim
YAYINLAR

Kitaplar

 • (2004) Semra Kahraman, Hakan Berkil. Yerli Kitap chapter: “Genetik Danışma”, Bölüm 21. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Güneş Kitabevi. Sayfa 225-243. Editörler: M. Nedim Çiçek, Cemalettin Akyürek, Çetin Çelik, Ali Haberal.
Makaleler

 • (2006) Anıl Biricik, Ilter Guney, Hakan Berkil, Moncef Benkhalifa, Semra Kahraman. A Male (15;15) Robertsonıan Translocatıon Case Wıth 11 Prevıous Consecutıve Recurrent Spontaneous Abortıons. Marmara Medical Journal, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 040-045.
 • (2004) S. Kahraman, M. Benkhalifa, E. Donmez, A. Biricik, S. Sertyel, N. Findikli and H. Berkil. The results of aneuploidy screening in 276 couples undergoing assisted reproductive techniques. Prenat Diagn 2004:24; 307-311.
 • (2004) Fiorentino F., Biricik A., Karadayi H., Berkil H., Karlıkaya G., Sertyel S., Podini D., Baldi M., Magli MC., Gianaroli L. and Kahraman S. Development and clinical application of a strategy for preimplantation genetic diagnosis of single gene disorders combined with HLA matching. Molecular Human Reproduction Vol.10, No.6 pp. 445-460, 2004.
 • (2003) M. Emre Bakırcıoğlu, Hakan Berkil, Anıl Biricik, Semra Sertyel, Necati Fındıklı, Semra Kahraman. Klinefelter Sendromlu Hastalarda Mikrodiseksiyon TESE (Mikro TESE) ve Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) Sonuçları. Turkish Journal of Urology: 29(4): 429-35, 2003.
 •  (2003) N Findikli, S. Kahraman, Y Kumtepe, E Donmez, M Benkhalifa, A Biricik, S Sertyel, H Berkil, N Oncu. Assessment of DNA fragmentation and aneuploidy on poor quality human embryos. RBMOnline Vol 8, No:2, 196-206.
 • (2003) N Findikli, S Kahraman, Y Kumtepe, E Donmez, A Biricik, S Sertyel, H Berkil, S Melil. Embryo development characteristics in Robertsonian and reciprocal translocations: a comparison of the results with non-translocation cases. Reproductive BioMedicine Online 2003 Vol. 7, No. 5 563–571.
 • (2003) S Kahraman, N Findikli, H Berkil, E Bakircioglu, E Donmez, S Sertyel, A Biricik. Results of preimplantation genetic diagnosis in patients with Klinefelters syndrome. Reproductive BioMedicine Online 2003 Vol. 7, No. 3, 346–352.
 • (2002) Semra Kahraman, Hakan Berkil. Preimplantasyon genetik tanı. Yeni Faktör Dergisi, Türk Hemofili Derneği Bülteni. 2002, Cilt: 5, Sayı: 3.
 • (2001)Başaran N, Berkil H., Ay N., Durak B., Ataman C., Özdemir M., Özön H., Kaya I. A rare case: mosaic trisomy 22. Annales de Genetique, 2001.
 • (1998) Berkil, H.; Başıbüyük, G.; Durak, B.; Doğruel, N.; Artan, S.; Başaran, N.:Prader-Willi Sendromlu Bir Olgu. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; Cilt:XX: 1-2, 165-171, 1998.
Sözlü Sunumlar

 • 2004) S. Kahraman, G. Karlıkaya, H. Karadayı, F. Vanlıoğlu, S. Sertyel, B. Umay, Y. Sağlam, N. Fındıklı, H. Berkil, A. Biricik, F. Fiorentino. Tek gen hastalıklarında HLA doku tiplemesi ve preimplantasyon genetik tanı uygulanan olguların klinik olarak değerlendirilmesi. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 21-24 Nisan 2004, Belek, Antalya, Türkiye.
 • (2003) Mustafa E. Bakırcıoğlu, Semra Kahraman, Semra Sertyel, Necati Fındıklı, Hakan Berkil, Sevil Ünal. Comparison of two tese procedures and PGD outcomes for patients with Kleinfelters syndrome. 59th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, October 11-15, 2003, San Antonio, TX, US.
 • (2003) Biricik A., Berkil H., Karadayı H., Bakırcıoğlu E., Kahraman S., Güney İ and Benkhalifa M. Chromosome and Y deletion analysis of non-obstructive azoospermic males and sperm retrieval with testicular sperm extraction technique. 19th Annual ESHRE Symposium, 29 June-2 July 2003, Madrid, Spain.
 • (2003) Biricik A., Berkil H., Kahraman S., Oncu N., Gur A., Gurkan S., Sertyel S., Benkhalifa M.Chromosome segregation analysis in sperm cells from infertile males with abnormal karyotypes. 19th Annual ESHRE Symposium, 29 June-2 July 2003, Madrid, Spain.
 • (2003) H. Berkil. Genetic Counsilling. Fifth International Symposium on Preimplantation Genetics, 5-7 June 2003, Antalya, Turkey.
 • (2003) G. Karlıkaya, S. Kahraman, H. Berkil, A. Biricik, H. Karagözoğlu, E. Dönmez, S. Sertyel, F. Vanlıoğlu, M. Aygün, S. Melil, M. Benkhalifa. Preimplantation genetic diagnosis results for the recurrent implantation failure cases with or without advanced maternal age. Fifth International Symposium on Preimplantation Genetics, 5-7 June 2003, Antalya, Turkey.
 • (2003) F. Fiorentino, S. Kahraman, A Biricik, H. Karadayı, A. Nuccitelli, D. Podini, H. Berkil. Preliminary data on the development of an alternative strategy for PGD of single gene disorders combined with HLA matching. Fifth International Symposium on Preimplantation Genetics, 5-7 June 2003, Antalya, Turkey.
 • (2003) G. Karlıkaya, S. Kahraman, N. Fındıklı, E. Dönmez, A. Biricik, H. Berkil. Efficiency of aneuploidy testing in patients with recurrent miscarriage: effect of maternal age. Fifth International Symposium on Preimplantation Genetics, 5-7 June 2003, Antalya, Turkey.
 • (2003) S. Sertyel, E. Bakırcıoğlu, S. Kahraman, A. Biricik, E. Dönmez, N. Fındıklı, S. Ünal, H. Yekle, S. Melil, H. Karagözoğlu, H. Berkil. Outcome of PGD in cases of severe sperm morphological defects. Fifth International Symposium on Preimplantation Genetics, 5-7 June 2003, Antalya, Turkey.
 • (2003) E. Dönmez, S. Kahraman, S. Sertyel, S. Melil, A. Biricik, N. Fındıklı, G. Karlıkaya, H. Karagözoğlu, H. Berkil. Couples in which embryo transfer was cancelled due to the lack of chromosomally normal embryos. Fifth International Symposium on Preimplantation Genetics, 5-7 June 2003, Antalya, Turkey.
 • (2003) N. Fındıklı, S. Kahraman, E. Dönmez, A. Biricik, H. Berkil, S. Sertyel, F. Vanlıoğlu. Embryo development and PGD outcome in translocations. Fifth International Symposium on Preimplantation Genetics, 5-7 June 2003, Antalya, Turkey.
 • (2003) A. Biricik, H. Berkil, S. Kahraman, M. Benkhalifa, N. Öncü, A. Gür, S. Gürkan, S. Sertyel, S. Ünal, H. Karagözoğlu. Detection of chromosomal abnormalities by FISH in infertile males with abnormal karyotypes. Fifth International Symposium on Preimplantation Genetics, 5-7 June 2003, Antalya.
 • (2003) N. Fındıklı, A. Biricik, N. Öncü, S. Kahraman, E. Dönmez, S Sertyel, S. Melil, M. Benkhalifa, F. Vanlıoğlu, H. Berkil. Assesment of DNA fragmantation and aneuploidy on slow growing embryos. Fifth International Symposium on Preimplantation Genetics, 5-7 June 2003, Antalya, Turkey.
 • (2003) E. Bakırcıoğlu, S. Kahraman, N. Fındıklı, A. Biricik, S. Sertyel, E. Dönmez, S. Ünal, H. Yelke, H. Berkil, N. Öncü, M. Aygün. Preimplantation genetic diagnosis for Klinefelters: Evidence for increased chromosomal abnormalities. Fifth International Symposium on Preimplantation Genetics, 5-7 June 2003, Antalya, Turkey.
 • (2003) H. Karagözoğlu, S. Kahraman, A. Biricik, H. Berkil, F. Vanlıoğlu, E. Dönmez, N. Fındıklı, G. Karlıkaya, M. Aygün, B. Kumbak. Efficiency of aneuploidy testing in patients with recurrent implantation failure. V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi. 16-20.05.2003, Antalya, Türkiye.
 • (2003) N. Fındıklı, S. Kahraman, E. Dönmez, A. Biricik, H. Berkil, S. Sertyel. Embryo development and PGD outcome in translocations. V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi. 16-20.05.2003, Antalya, Türkiye.
 • (2003) Mustafa Emre Bakırcıoğlu, S. Kahraman, S. Sertyel, H. Berkil, N. Fındıklı, S. Ünal, H. Yelke. Azoospermili olgularda mikrodiseksiyon TESE (mikro TESE) sonuçlarımız. 5. ulusal Androloji Kongresi. 5-07.06.2003, İstanbul, Türkiye.
 • (2002) S. Kahraman, H. Berkil., A. Biricik., F. Fiorentino. Hemoglobinopatilerde Preimplantasyon genetik tanının yeri (Davetli konuşmacı, panelist, oturum başkanlığı) II. Ulusal Hemoglobinopati Kongresi. 30-31 Ekim – 1 Kasım 2002, Adana, Türkiye.
 • (2002) A. Biricik, H. Berkil, S. Kahraman, İ. Güney. Şiddetli erkek infertilitesi olgularında sitogenetik analiz ve Y kromozomu mikrodelesyon analizi sonuçları. V. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi 09-12 Ekim 2002, Konya, Türkiye.
 • (2002) Kahraman S., Biricik A., Yılanlıoğlu N.C., Vanlıoğlu F., Kumtepe Y., Berkil H. ART tedavisi gören 226 olguda preimplantasyon genetik tanı sonuçları ve elde edilen gebeliklerin endikasyonlara göre prognozları. II. World Congress of Perinatal medicine for Developing Countries & VIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi. 1-5 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye.
 • (2002) Kahraman S., Biricik A., Fiorentino F., Kumtepe Y., Berkil H. Embriyolarda beta Thalassemia yönünden preimplantasyon genetik tanı HLA genotiplemesi: Türkiyede elde edilen ilk gebelik ve doğum sonrası kord kanı stem cell ayrıştırılması. II. World Congress of Perinatal medicine for Developing Countries & VIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi. 1-5 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye.
 • (2002) Kahraman S., Kübelioğlu L., Biricik A., Berkil H., Kumtepe Y. Tekrarlayan erken gebelik kayıplarında preimplantasyon genetik tanı sonuçları. II. World Congress of Perinatal medicine for Developing Countries & VIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi. 1-5 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye.
 • (2002) S. Kahraman, K. Yakin, M. Benkhalifa, S. Sertyel, H. Berkil, Y. Kumtepe. High aneuploidy rate in preimplantation embryos developed from macrocephalic sperm injection. Fourth International Symposium on Preimplantation Genetics”, Limassol, Cyprus, April 10-13, 2002
 • (2002) S. Kahraman, M. Benkhalifa, E. Dönmez, A. Biricik. H. Berkil, K. Yakin. Overall results of aneuploidy screening in a Turkish population undergoing assisted reproductive techniques. Fourth International Symposium on Preimplantation Genetics”, Limassol, Cyprus, April 10-13, 2002.
 • (2002) S. Kahraman, K. Yakin, M. Benkhalifa, E. Dönmez, H. Berkil, Y. Kumtepe. Aneuploidy screening in embryos developed from centrally located granular oocytes improves implantation and clinical pregnancy rates, Fourth International Symposium on Preimplantation Genetics, Limassol, Cyprus, April 10-13, 2002.
 • (2002) A. Biricik, H. Berkil, F. Fıorentıno. Nokta Mutasyonların Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Mini-sequencing yöntemi. V. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Konya, 2002.
 • (2002) H. Berkil, A. Biricik, S. Kahraman, E. Dönmez, F. Vanlioğlu, G. Karlikaya, H. Karagözoğlu, N. Findikli, S. Sertyel, M. Benkhalifa. Yardımcı üreme teknikleri uygulanan hastalarda preimplantasyon genetik tanı sonuçları. 5. ulusal prenatal tanı ve tıbbi genetik kongresi, Konya, 2002.
 • (2000) Berkil H.:Kanserde Gen Terapi ve Genetik Danışma, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şubat. 2000, Eskişehir.
 • (2000) Berkil H.:Familyal Hiperkolestrolemide Gen Terapi ve Genetik Danışma, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mart 2000, Eskişehir.
 • (2000) Işın Kaya, Başar Tekin, Beyhan Durak, Y. Hakan Özön, Hakan Berkil, Hamza Müslümanoğlu, Caner Ataman, Sinan Özalp, Hikmet Hassa,Sevilhan Artan, Nurettin Başaran : Endometrioziste Fısh Analizi İle Onkogen Ve Tümör Supressor Gen Aktivasyonununun Tayini. 4. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, İzmir, 2000.
Poster Sunumları

 • (2004) F. Fiorentino, A. Biricik, H. Karadayi, H. Berkil, G. Karlikaya, S. Sertyel, D. Podini, M. Baldi, M.C.Magli, L. Gianaroli, S. Kahraman.  Development and clinical application of a strategy for PGD of single gene disorders combined with HLA matching. 20th Annual Meeting of the European Society of Reproduction & Embryology. 27-30 June 2004, Berlin, Germany.
 • (2004) H. Berkil, A. Biricik, H. Karadayı, D. Podını, F. Fıorentıno. Galaktoserebrozidaz (GALC) Geninde İki Yeni Nokta Mutasyonla Karakterize Bir Olgu. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 21-24 Nisan 2004, Belek, Antalya, Türkiye.
 • (2004) H. Karadayı, S. Kahraman, G. Karlıkaya, S. Sertyel, B. Umay, Y. Sağlam, N. Fındıklı, H. Berkil, A. Biricik, F. Fiorentino. Wiscott Aldrich sendromu için preimplantasyon genetik tanı ve HLA doku tiplemesi uygulaması: Vaka sunumu. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 21-24 Nisan 2004, Belek, Antalya, Türkiye.
 • (2004) S. Kahraman, H. Karadayı, G. Karlıkaya, S. Sertyel, Y. Sağlam, N. Fındıklı, H. Berkil, A. Biricik, F. Fiorentino. -Talasemi için preimplantasyon genetik tanı ve HLA doku tiplemesi. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 21-24 Nisan 2004, Belek, Antalya, Türkiye.
 • (2004) S. Kahraman, H. Karadayı, G. Karlıkaya, S. Sertyel, B. Umay, Y. Sağlam, E. Bakırcıoğlu, N. Öncü, H. Berkil, A. Biricik. Non-obstrüktif azoospermi hastalarında karyotip ve y kromozomu mikrodelesyon analizi sonuçları. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 21-24 Nisan 2004, Belek, Antalya, Türkiye.
 •  (2003) Berkil H., Biricik A., Oncu N., Findikli N., Donmez E., Sertyel S., Vanlıoğlu, Karlikaya G., Aygun M., Oral E. and Kahraman S. Results of Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD) for Aneuploidy Testing in Cases with Advanced Maternal Age (AMA), Repeated Implantation Faulure (RIF), Recurrent Early Miscarriage and Severe Male Infertility (SMI). ESHRE Campus 2003. PGD in 2003: A Genetic Odyssey. 5-6 December 2003. Brussels, Belgium.
 • (2003) Findikli N., Oncu N., Biricik A., Berkil H, Sertyel S, Karagozoglu H, Aygun M, Unal S, Yelke H, Oral E and Kahraman S. The contribution of chromosomally abnormal spermatazoa in ART efficiency in severe male infertility cases. ESHRE Campus 2003. PGD in 2003: A Genetic Odyssey. 5-6 December 2003. Brussels, Belgium.
 • (2003) Fiorentino F, Biricik A, Karadayi H, Berkil H, Karlikaya G, Sertyel S, Nucitelli A, Podini D, Baldi M, Magli MC, Gianaroli L and Kahraman S. Development and clinical application of a strategy for PGD of single gene disorders combined with HLA matching. ESHRE Campus 2003. PGD in 2003: A Genetic Odyssey. 5-6 December 2003. Brussels, Belgium.
 • (2003) Melil S, Sertyel S, Bakircioglu E, Biricik A, Karlikaya G, Oncu N, Berkil H, Karagozoglu H, Vanlioglu F, Unal S, Yelke H, Findikli N and Kahraman S. Outcome of preimplantation genetic diagnosis in cases with severe sperm morphological defects. ESHRE Campus 2003. PGD in 2003: A Genetic Odyssey. 5-6 December 2003. Brussels, Belgium.
 • (2003) Sertyel S, Bakircioglu E, Karlikaya G, Biricik A, Vanlioglu F, Findikli N, Oncu N, Gurkan S, Gur A, Berkil H, Oral E and Kahraman S. Results of preimplantation genetic diagnosis in patients with Klinefelters syndrome. ESHRE Campus 2003. PGD in 2003: A Genetic Odyssey. 5-6 December 2003. Brussels, Belgium.
 • (2003) Semra Kahraman, Ersan Dönmez, Anıl Biricik, Semra Sertyel, Necati Fındıklı, Hakan Berkil. The results of aneuploidy screening in 276 couples undergoing assisted reproductive techniques. 59th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, October 11-15, 2003, San Antonio, TX, USA.
 •  (2003) Bakırcıoğlu E., Kahraman S., Dönmez E., Fındıklı N., Sertyel S., Ünal S., Berkil H., Yekle H. and Melil S. Comparison of testicular sperm extraction of microdissection and multi-biopsy techniques in patients with Klinefelters Syndrome. 19th Annual ESHRE Symposium, 29 June-2 July 2003, Madrid, Spain.
 • (2003) Mustafa Emre Bakırcıoğlu, S. Kahraman, H. Yelke, , H. Berkil, A. Biricik, S. Sertyel N. Fındıklı, S. Ünal,. mikrodiseksiyon TESE (mikro TESE): Klinefelter sendromlu 13 olgudaki sonuçlarımız. 5. ulusal Androloji Kongresi. 5-07.06.2003, İstanbul, Türkiye.
 • (2003) S. Melil, S. Kahraman, S. Sertyel, A. Biricik, E. Dönmez, N. Fındıklı, S. Ünal, H. Yekle, M. Aygün, H. Berkil. Increased sperm chromosomal abnormalities and possible contribution to preimplantation embryos: Case report. Fifth International Symposium on Preimplantation Genetics, 5-7 June 2003, Antalya, Turkey.
 •  2003) A. Biricik, H. Berkil, H. Karadayı, E. Bakırcıoğlu, S. Kahraman, F. Fiorentino, S. Sertyel, E. Dönmez, F. Vanlıoğlu, G. Karlıkaya. Molecular and cytogenetic analysis results in severe infertile males and their prognostic value for PGD in Turkish population. Fifth International Symposium on Preimplantation Genetics, 5-7 June 2003, Antalya, Turkey.
 •  (2003) N.C. Yılanlıoğlu, S. Kahraman, E. Dönmez, B. Kumbak, H. Berkil, A. Biricik, S. Sertyel, F. Vanlıoğlu. Outcome of pregnancies achieved trough preimplantation genetic diagnosis. Fifth International Symposium on Preimplantation Genetics, 5-7 June 2003, Antalya, Turkey.
 • (2003) N. Fındıklı, S. Kahraman, E. Dönmez, A. Biricik, H. Berkil, S. Sertyel. Embryo development and PGD outcome in translocations. V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi. 16-20.05.2003, Antalya, Türkiye.
 • (2003) N. Fındıklı, S. Kahraman, Y. Kumtepe, E. Dönmez, A. Biricik, S. Sertyel, H. Berkil, S. Melil. Translokasyon olgularında embriyo gelişimi ve preimplantasyon genetik tanı sonuçları. Uluslararası Katılımlı Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu. 24-27 Nisan 2003, Çeşme, İzmir, Türkiye.
 • (2003) H. Berkil, A. Biricik, S. Kahraman, F. Vanlıoğlu, G. Karlıkaya, H. Karagözoğlu, M. Aygün, M. Benkhalifa. Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı ve/veya ileri anne yaşı olgularında preimplantasyon genetik tanı sonuçları. Uluslararası Katılımlı Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu. 24-27 Nisan 2003, Çeşme, İzmir, Türkiye.
 • (2003) A. Biricik, H. Berkil, S. Kahraman, E. Dönmez, F. Vanlıoğlu, G. Karlıkaya, H. Karagözoğlu, M. Aygün, M. Benkhalifa. Yardımcı üreme teknikleri uygulanmış olan Türk populasyonunda preimplantasyon genetik tanı sonuçları. Uluslararası Katılımlı Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu. 24-27 Nisan 2003, Çeşme, İzmir, Türkiye.
 • (2002) A. Guney, A. Biricik, E. Tetik, H. Berkil, S. Kahraman. Cytogenetic analysis and Y chromosome microdeletion results in infertile males undergoing assisted reproductive technology (ART). European Human Genetics Conference. May 25-29, 2002, Strasbourg, France.
 • (2002) H Berkil, A Biricik, S. Kahraman, I Güney, K Yakın, E Dönmez, N Öncü, H Ozon. PGD for marker chromosome 15; case report.. Fourth International Symposium on Preimplantation Genetics”, Limassol, Cyprus April 10-13, 2002.
 • (2002) H. Berkil, A. Biricik, F. Fıorentıno, F. Vanlıoğlu. Gama-sarkoglikan geninde yeni bir mutasyonla karakterize LGMD2C olgusu. 5. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Konya, 2002.
 • (2002) N. Öncü, H. Berkil, A. Biricik, G. Karlıkaya, Y.H.Özön. Trizomi 16 Saptanan Parsiyel Mol Hidatiform Olgusu. 5. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Konya, 2002.
 • (2001) Berkil H, Durak B, Ataman C, Sabuncu I, Başaran N: Cytogenetics and Molecular Cytogenetic Analysis of the Patients with Psoriasis. 10th International Congress of Human Genetics, Vienna, Austria, 2001.
 • (2001) Basaran N, Sener T, Durak B, Kaya I, Berkil H, Ozon YH : Prenatal Diagnosis of the Fetus with Mosaic Del(12)(q21.32q22): First Prenatal Case. 10th International Congress of Human Genetics, Vienna, Austria, 2001.
 • (2001) Ozdemir M, Durak B, Berkil H, Kaya I, Basaran N : A rare a Mosaic Trisomy 22 Case. 10th International Congress of Human Genetics, Vienna, Austria, 2001.
 • (2001) Kayhan Yakın, Semra Kahraman, Anıl Biricik, Nihal Öncü, Hakan Berkil, Moncef BenKhalifa. Is there a possible correlation between Chromosomal variants and spermatogenesis. Paris, 2001.
 • (2000) Başaran, Nurettin; Koçak, A.; Berkil, H.; Durak, B.; Kaya, I.; Özön, Y.H. Phenotipically Normal Mother and her Two Children with Translocation Type Down Syndrome. European Human Genetics Conferance, Amsterdam, Hollanda, 2000.
 • (1998) Berkil, H.; Tükel, T.; Kayserili, H.; Apak, M.Y.: De Barsy Sendromlu Bir Olgu Sunumu. 3. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Marmaris, 1998.